L’avellaner

A l’avellaner el trobarem en obagues del Pirineu, de mitja muntanya o fins i tot a alçades menors sempre que hi hagi prou humitat i ombra. És fàcil de reconèixer per les fulles i també per la disposició de les branques, tal com si fos un gran ram de vares llargues.

Avellaneda

Precisament perquè acostuma a fer un creixement molt recte s’ha utilitzat des de sempre per a fer bastons i vares tot i això no se sol utilitzar per a fer estaques per tancats perquè la fusta no és molt resistent a la intempèrie.

Fent servir avellaner en un dels tallers

Pot ser molt útil en els nostres projectes de fusteria silvestre donada la seva rectitud i perquè al llarg d’una branca el diàmetre minva molt lentament. És una fusta semidura i flexible.

Tot fent un banc de pelat

En aquest vídeo us fareu una idea de com fer a partir d’un tronc i amb eines manuals, un banc o poltre per treballar amb el desbastador o plana.

Per treballar amb la plana, jo prefereixo fer-ho de peu per aprofitar més tota la força del cos però molts artesans ho segueixen fent tradicionalment amb aquests tipus de bancs.

Noguera

La fusta de noguera ha estat sempre una de les més apreciades per fer mobles, sobretot pels seus colors i tonalitats. En general associem el color de noguera a un color marró fosc, que és el color del cor, la part central del tronc, el duramen, però l’albeca, la fusta del voltant, té un color que va des del color marfil fins a vegades el groguenc.

Taula baixa amb potes amb escorça (2012)

És una fusta semi-pesada i semi dura i resistent en interiors però de moderada resistència a l’exterior.

De la closca de les nous, s’extreu la noguerina, un colorant natural que és utilitzat també en fusteria per tenyir de color marró fosc.

L’escorça és molt trencada i de tonalitats grisoses.

El seu hàbitat més habitual és per sota dels 1000 m i a les zones rurals (fora d’alguna plantació, cada dia menys freqüents) és trobar-ne als marges dels camins i els camps.

Personalment, dir-vos que el que més m’agrada és el contrast de color albeca-duramen. És una fusta que m’agrada per fer taules. Per contra algun cop he hagut que vigilar amb els xilòfags.